Verdugos

Verdugos
Verdugos
Se dispone de 3 modelos de verdugos: intervención 2 capas, intervención 3 orificios e intervención 1 capa faldilla.